Skip to main content

Co oznacza NVQ? Jak uzyskać NVQ? Poziomy i kursy

Autor tekstu
Jobland.pl
Data dodania
15 maj 2020
Odsłony
36773

National Vocational Qualifications (NVQ) są kwalifikacjami związanymi z pracą i opartymi na umiejętnościach. NVQs są oparte na brytyjskich standardach zawodowych. Standardy te określają kompetencje danej osoby w określonej dziedzinie (innymi słowy co taka osoba powinna potrafić wykonać).

Określają również specyfikację zawodu, zasady właściwej praktyki zawodowej, możliwość dostosowania się do przyszłych wymogów i zakres wiedzy niezbędnej do rozumienia wykonywanej pracy. NVQ mogą być uzyskane zarówno przez uczniów, studentów jak i osoby pracujące, nie ma ograniczeń wiekowych ani warunków wstępnych.

Jak uzyskać NVQ?

NVQ można uzyskać poprzez szkolenia i ćwiczenia, które odbywają się pod nadzorem osoby egzaminującej. Kandydaci muszą udowodnić, że posiadają kompetencje odpowiadające standardom NVQ. Egzaminator (asesor) po zakończeniu szkolenia zaświadcza, że kandydat posiada niezbędną wiedzę, rozumienie i doświadczenie praktyczne, dające pewność właściwego wykonywania zadań w miejscu pracy.

Asesor zazwyczaj pomaga kandydatom podchodzącym do NVQ:

  • Określić już posiadane umiejętności
  • Ustalić poziom i standardy, które mają być osiągnięte
  • Przeanalizować, czego trzeba się będzie nauczyć
  • Wybrać i ustalić działania, które pozwolą osiągnąć wymagane umiejętności

Po tym kandydat może uczestniczyć w kursie szkoleniowym, jeśli zostanie to uznane za najlepszy sposób nauki w danym przypadku. Możliwe jest też umówienie się z pracodawcą lub przełożonym na wykonanie określonych zadań, które pozwolą uzyskać odpowiedni poziom umiejętności.

Kandydaci porównują wyniki swojej pracy z istniejącymi już standardami, obserwują co już osiągnęli i co jeszcze muszą zrobić, aby osiągnąć wymagany poziom umiejętności wymagany dla danego NVQ. Ten system jest właściwy dla kandydatów, którzy już posiadają pewne umiejętności i konieczne jest ich udoskonalenie, jak również dla tych, którzy zaczynają od podstaw. Elastyczność systemu pozwala na wprowadzanie nowych metod nauczania.

Definicja poziomów NVQ

NVQ są podzielone na 5 poziomów, w zależności od wymaganych umiejętności. Poniższe definicje określają ogólne zasady przechodzenia między kolejnymi poziomami.

  • NVQ 1 – podstawowa wiedza w zakresie różnego rodzaju rutynowych i przewidywalnych czynności zawodowych.
  • NVQ 2 – wiedza w znaczącym zakresie różnego rodzaju czynności zawodowych, wykonywanych w różnym kontekście, z których niektóre mogą być nietypowe i wymagające pewnego zakresu samodzielności i odpowiedzialności. Współpraca z innymi członkami zespołu.
  • NVQ 3 - kompetencja w szerokim zakresie wiedzy zawodowej i prac wykonywanych w różnych okolicznościach, z których większość jest złożona i nietypowa. Wyraźny poziom samodzielności i odpowiedzialności, z zachowaniem nadzoru i wskazówek ze strony innych osób w miarę potrzeb.
  • NVQ 4 – szeroka wiedza i umiejętności zawodowe, obejmująca złożone kwestie techniczne, istotna samodzielność i odpowiedzialność; również z odpowiedzialnością za pracę innych osób i wykorzystanie zasobów.
  • NVQ 5 – dogłębna wiedza zawodowa, obejmująca również wiedzę fundamentalną i szczegółową, pozwalająca na pracę w każdych, również tych niemożliwych do przewidzenia okolicznościach. Bardzo wysoki poziom samodzielności i odpowiedzialności i znacząca odpowiedzialność za pracę innych osób i wykorzystanie zasobów. Umiejętności analityczne, diagnostyczne, projektowe. Planowanie, wykonanie i ocena jakości pracy.

Gdzie mogę zrobić NVQ?

Większość NVQ jest oferowana w miejscu pracy (poprzez różne firmy szkoleniowe), ponieważ pomaga to w ocenie praktycznych elementów. Możliwe jest również wykonanie NVQ w collegu czy innej szkole, ale musisz znaleźć okazję do zademonstrowania praktycznego elementu lub powiązania go z przeszłymi doświadczeniami. Wybrane bezpłatne oferty z Anglii w j.polskim można znaleźć  tutaj...

Tagi wpisu:

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ

Podobne wpisy