Wzajemna współpraca Darlington i Niepołomic

Przedstawiciele Darlington Town Twinning & International Association Tom Nutt (Przewodniczący) i Łukasz Samek (zastępca Przewodniczącego) na początku lutego odwiedzili Niepołomice w województwie małopolskim. Celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Darlington a Niepołomicami.

6 lutego na Zamku Królewskim w Niepołomicach doszło do podpisania umowy, na mocy której miasta zobowiązują się do wzajemnej współpracy i realizacji międzynarodowych projektów. W imieniu Miasta i Gminy Niepołomice umowę podpisał Burmistrz Roman Ptak, natomiast z ramienia Darlington dokument parafował Radny Tom Nutt. Podczas wizyty doszło do wielu spotkań z przedstawicielami władz lokalnych, ośrodków edukacyjnych czy też klubów sportowych.

Dzień wcześniej w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa podczas VI Niepołomickiej Gali Sportu przedstawiciele DTT&IA otrzymali nagrodę w kategorii Inicjatywa Roku. Wyróżnienie przyznane zostało za organizację obozu piłkarskiego dla młodzieży z gminy Niepołomice.