Settled Status UK – Polacy z najniższym wskaźnikiem rejestracji

Już ponad 750 tys. z szacowanych 3,6 miliona obywateli UE złożyło  wniosek o Settled Status. Nieuzyskanie w wyznaczonym terminie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej może grozić uznaniem dalszego pobytu takiej osoby na terytorium Wielkiej Brytanii za nielegalny.

Polacy, którzy stanowią najliczniejszą na Wyspach grupę (ok. 900 tys. osób), mają wskaźnik złożonych aplikacji na poziomie zaledwie 14.6 %.

Wyprzedzają nas m.i. Litwini (15.9 %), Rumuni (26.7 %), Włosi i Portugalczycy (po 31 %), Austriacy (38.5 %) czy Bułgarzy (41.1 %).

Settled Status - status osoby osiedlonej otrzymają osoby, które udowodnią że w ostatnich pięciu latach przebywało się na terytorium Zjednoczonego Królestwa przez co najmniej sześć miesięcy w każdym z tych lat. Osoby, które złożyły wniosek i nie spełniły wymagań otrzymają tymczasowy status osiedlony (ang. pre-settled status), który będzie można zmienić na osiedlony po spełnieniu wymogu pięciu lat.

Procedura aplikowania o Settled Status jest bezpłatna. Jak podaje EERC (East European Resource Centre) - rekomenduje, aby starać się o ten status już teraz, aby w razie konieczności uzupełnienia dokumentacji mieć czas spokojnie to przygotować i złożyć bez niepotrzebnego, dodatkowego stresu.

Jak aplikować o Settled Status?

Więcej informacji na temat samej aplikacji w artykule: Settled Status dla obywateli UE i ich rodzin.