Settled Status dla obywateli UE i ich rodzin

Kto powinien aplikować?
Każdy obywatel EU który chce pozostać w Wielkiej Brytanii będzie musiał aplikować o tak zwany „settled status”, który zapewnia mu prawo do pozostania w UK, ale nie jest równoznaczny z brytyjskim obywatelstwem.

Zasada ta dotyczy zarówno tych obywateli EU, którzy urodzili się w UK, ale nie posiadają Brytyjskiego obywatelstwa, jak i Europejczyków, których współmałżonek jest obywatelem Wielkiej Brytanii, ale oni sami nie są obywatelami Wielkiej Brytanii.

Kto nie musi aplikować?
Obywatele Irlandii nie muszą aplikować, ale członkowie rodzin irlandzkich, którzy nie są ani obywatelami Irlandii, ani UK, będą nadal musieli złożyć wniosek o settled status.

Kiedy aplikować?
Od 30 marca 2019, ostateczny termin na złożenie wniosku upływa 30 czerwca 2021 roku lub 31 grudnia 2020 w przypadku wyjścia UK bez porozumienia z UE.

Jak aplikować o Settled Status?

Więcej szczegółowych informacji oraz aplikacja w linku poniżej:
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families