Pogrzeb królowej Elżbiety II - Informacje dla pracowników na czas Bank Holiday

19 września 2022 roku odbędą się uroczystości związane z pogrzebem królowej Elżbiety II.

W związku z powyższym Departament Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (BEIS) wydał wytyczne dla pracodawców i pracowników dotyczące tego dnia wolnego od pracy.

Chociaż rząd chce „zachęcać” pracodawców do dawania pracownikom czasu wolnego, nie zmusza ich do tego. I nie ma automatycznej gwarancji otrzymania wynagrodzenia za dzień wolny od pracy, jeśli nie pracujesz, lub otrzymania wolnego i/lub dodatkowych pieniędzy.

W związku z pytaniami, czy podczas tego święta państwowego ludzie mogą mieć dzień wolny od pracy, BEIS, który jest departamentem rządowym, odpowiedział „To kwestia do dyskusji między osobami fizycznymi a ich pracodawcą. Nie ma ustawowego prawa do urlopu w dni wolne od pracy, ale pracodawcy mogą uwzględnić dni ustawowo wolne od pracy jako część prawa do urlopu dla pracownika.

„Rząd nie może ingerować w istniejące ustalenia umowne między pracodawcami a pracownikami. Spodziewalibyśmy się jednak, że wielu pracowników będzie mogło wziąć dzień wolny w dzień wolny od pracy. Oczekujemy również, że pracodawcy będą reagować z wyczuciem na prośby pracowników, którzy chcą dzień pogrzebu wolny od pracy."

BEIS powiedział również, że to od pracodawców zależy, czy zaproponują personelowi miejsce pracy lub dni wolne od pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w dniu pogrzebu królowej.

Pełne informacje na stronie rządowej gov.uk: https://www.gov.uk/government/news/bank-holiday-announced-for-her-majesty-queen-elizabeth-iis-state-funeral-on-monday-19-september