Ważne: Od 1.10.2021 wjazd do Wielkiej Brytanii dla większości obywateli Polski możliwy tylko na podstawie ważnego dokumentu paszportowego

Przypominamy o bardzo ważnej dacie! Od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii dla większości obywateli Polski, tak jak i pozostałych państw UE, możliwy będzie tylko na podstawie ważnego dokumentu paszportowego.

Wielka Brytania znika z grona państw, do których Polacy mogą podróżować na podstawie dowodu osobistego. Od 1 października 2021 r. do przekroczenia brytyjskiej granicy konieczne będzie posiadanie paszportu. Wyjątek stanowią osoby ze statusem osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej – będą mogły wjeżdżać na dowodzie osobistym co najmniej do 2025, o ile dowód osobisty jest ich dokumentem tożsamości powiązanym z cyfrowym profilem osiedlonego.

Przed podróżą należy się upewnić, czy paszport jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

O zmianach wchodzących w życie w dn. 1 października 2021 r. przypomina Konsul Generalny RP w Londynie Mateusz Stąsiek w rozmowie z PAP.
Link: www.pap.pl/aktualnosci/news%2C958123%2Cwjazd-do-wielkiej-brytanii-dla-wiekszosci-tylko-na-podstawie-paszportu.html