Ruszyły zapisy na wizyty paszportowe w Polish Millennium House w Birmingham

Od dzisiaj można się zapisać na złożenie wniosku o polski paszport w Polish Millennium House w Birmingham. Od 7 października br. konsulowie specjalnie wydelegowani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do czasowego wsparcia dyżurów konsularnych w Zjednoczonym Królestwie będą w dni robocze przyjmować dziesiątki wniosków paszportowych dziennie. Dzięki temu zwiększy się liczba dostępnych miejsc na wizyty paszportowe na terenie Wielkiej Brytanii, co skróci czas oczekiwania na nowy dokument.

Na wizytę paszportową w Polish Millennium House można umówić się przez elektroniczny system E-KONSULAT. Nowe terminy będą udostępniane w dni robocze o godzinie 9:00 i 20:00.

Mateusz Stąsiek, Konsul Generalny RP w Londynie, powiedział:

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wielu Polaków wstrzymało się z ubieganiem o nowy paszport. Umożliwienie składania wniosków w Birmingham, gdzie jak wiemy przebywa bardzo wielu naszych rodaków, jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Unikną też oni konieczności podróżowania w tym celu do polskich urzędów w Manchesterze czy Londynie.

Dobra współpraca z polonijnymi organizacjami w Wielkiej Brytanii pozwala nam skuteczniej zadbać o to, aby każdy przebywający tu polski obywatel posiadał aktualny dokument. Spotkania z konsulami w Polish Millennium House czy uruchomione niedawno rodzinne wizyty paszportowe w POSK w Londynie są tego znakomitym przykładem.

Polskie Centrum Katolickie, znane jako Polish Millennium House przy Bordesley Street (Birmingham, B5 5PH), powstało w 1962 roku i skupia pod swym dachem polskie organizacje społeczne, młodzieżowe, religijne i wojskowe. Tutaj również znalazła swój dom pierwsza w tym rejonie Polska Szkoła Sobotnia.

Polskie Centrum mieści się w bliskiej odległości od centralnego punktu miasta Birmingham, dzięki czemu dostęp do ośrodka jest szybki i wygodny.

Piotr Góralik, Prezes Polish Catholic Association, powiedział:

Od samego początku istnienia Polskiego Centrum jego misją była szeroko rozumiana pomoc lokalnej Polonii w różnych aspektach życia codziennego. Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19, ośrodek pozostaje otwarty, choć działa w ograniczonym stopniu. Co ważne, nadal odbywają się tu dyżury dotyczące aplikowania o statut osoby osiedlonej oraz doradztwa w zakresie wsparcia dla osób, które z powodu pandemii znalazły się w trudnej sytuacji.

Dzięki ścisłej współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Londynie możemy zadbać też o pomoc przy aplikowaniu o dokumenty potrzebne Polakom w trakcie pobytu w Wielkiej Brytanii. To niezwykle istotne w kontekście upływającego z końcem czerwca 2021 roku terminu na rejestrację w brytyjskim systemie osiedleńczym EU Settlement Scheme, która będzie podstawą rezydencji dla osób planujących pozostanie w kraju po brexicie.

Dla usprawnienia organizacji, a tym samym w celu umożliwienia urzędnikom konsularnym obsługi jak największej liczby wnioskujących, osoby, które zapisały się na wizytę paszportową w Polish Millennium House w Birmingham prosimy o:

  • Punktualne przybywanie na spotkania paszportowe. Ze względów bezpieczeństwa osoby zapisane będą mogły wejść do budynku tylko o godzinie wyznaczonej na spotkanie. Można oczekiwać na swoją kolejność wyłącznie na zewnątrz budynku. Osoba spóźniona będzie zobligowana do poczekania na ewentualną przerwę w obsłudze lub umówienia się na nowy, inny dogodny termin.
  • Przybywanie do Polish Millennium House w maseczce ochronnej. Osoby nieposiadające takiej ochrony, ze względów bezpieczeństwa, nie będą mogły uzyskać zezwolenia na wejście do budynku.
  • Zachowanie wymaganych odległości podczas oczekiwania na spotkanie przed wejściem do budynku oraz uszanowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do poleceń urzędników oraz pracowników Polish Millennium House.
  • Przygotowanie się do spotkania paszportowego. Na spotkanie należy przybyć z wypełnionymi formularzami i wymaganymi dokumentami. UWAGA: Informacji merytorycznych w sprawie procedury składania wniosków paszportowych udzielają wyłącznie urzędnicy konsularni.
  • Przygotowanie się do regulowania opłat za dokumenty paszportowe wyłącznie kartą płatniczą.
  • Obligatoryjne aplikowanie o wysyłkę gotowego dokumentu paszportowego pocztą, ubezpieczoną przesyłką Special Delivery. Proszę przynieść ze sobą na spotkanie opłaconą kopertę z danymi adresata (imię, nazwisko, pełny adres w Wielkiej Brytanii). Do opłaconej koperty zwrotnej należy dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wysyłkę paszportu. Każdy dokument paszportowy jest wysyłany osobno.