Przemieszczanie zwierząt domowych z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej po 1 stycznia 2021 r.

Po 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania stanie się państwem trzecim (nienależącym do UE) z uwagi na zakończenie aktualnie obowiązującego okresu przejściowego. Wielu naszych obywateli mieszkających i pracujących w UK, posiada zwierzęta domowe takie jak pies czy kot i być może napotkać problemy przy ich przemieszczaniu.

Należy zaznaczyć, że zasady przemieszczania ww. zwierząt towarzyszących mogą diametralnie się zmienić. Niestety z uwagi na brak sfinalizowanych negocjacji z UE, nie wiadomo jak bardzo restrykcyjne warunki będą obowiązywać.

Właściciele zwierząt planujący podróż z UK do UE po 1 stycznia 2021 r. powinni mieć świadomość, że w przypadku konieczności spełnienia najbardziej restrykcyjnych wymagań przywozowych, minimalny czas oczekiwania na ich spełnienie może wydłużyć się nawet do 4 miesięcy. Oprócz dotychczasowych wymogów dotyczących oznakowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie, dodatkowo konieczne może być posiadanie odpowiedniego wyniku badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie oraz 3 miesięczny okres oczekiwania na wjazd do UE, liczony od dnia pobrania próbki do tego badania.

Może zatem zdarzyć się sytuacja, że nie będzie możliwe zaplanowanie takich podróży "z dnia na dzień", a będzie trzeba liczyć się z kilkumiesięcznym okresem planowania przemieszczania, o którym mowa.

Aby uniknąć problemów podczas kontroli na zewnętrznej granicy UE, prosimy śledzić stronę www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit#uk-nationals-living-in-the-eu a w razie wątpliwości konsultować się z właściwymi władzami weterynaryjnymi.

Więcej informacji znajduje się na: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Przemieszczanie-zwierzat-domowych-z-Wielkiej-Brytanii-do-Unii-Europejskiej/idn:1454 oraz www.wetgiw.gov.pl/publikacje/informacje-dla-podroznych