Petycja Polonii o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich

Polonia Głosuje, kampania pro-frekwencyjna utworzona przez kilka inicjatyw polonijnych działających na terenie Wielkiej Brytanii, wystosowała petycję w sprawie przesunięcia wyborów prezydenckich w Polsce, którą publikujemy poniżej.

Apelujemy o przełożenie daty wyborów z 10 maja 2020 ze względu na ryzyko niezachowania zasady równości i powszechności wyborów. Zwracamy się do wszystkich przedstawicieli władz RP w Polsce i poza jej granicami o zagwarantowanie wszystkim uprawnionym obywatelom i obywatelkom możliwości udziału w nadchodzących wyborach prezydenckich bez względu na miejsce przebywania i zamieszkania.

Ze względu na pandemię Covid-19 i związane z nią restrykcje, zamieszkali lub przebywający za granicą Polki i Polacy nie będą mogli wziąć udziału w majowych wyborach prezydenckich. W wielu krajach zamknięte są szkoły, kościoły, ośrodki kulturalne i społeczne oraz obowiązują ograniczenia transportu publicznego. W niektórych rejonach świata obowiązuje również zakaz wychodzenia z domu, poza ściśle określonymi sytuacjami. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że obecna sytuacja może potrwać bardzo długo. Od stycznia 2018 roku Polonia nie ma również możliwości głosowania korespondencyjnego.

W zaistniałych okolicznościach przeprowadzenie wyborów poza granicami Polski będzie niemożliwe. Dla nas, milionów Polek i Polaków, oznacza to pozbawienie nas praw wyborczych. Artykuł 127. Konstytucji stwierdza że ‘Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.’ Bez naszego udziału, nadchodzące wybory nie będą powszechne, a więc nie zostanie spełniony jeden z fundamentalnych warunków wyborów prezydenckich. Oznaczałoby to także ryzyko zakwestionowania wyniku takich wyborów.

Podtrzymywanie daty 10 maja łamie zapisane w ustawie zasadniczej reguły organizacji wyborów oraz bezpośrednio naraża na niebezpieczeństwo zdrowie i życie obywateli. W przypadku Polaków w krajach objętych ścisłymi obostrzeniami, oznacza też wprost wykluczenie i dyskryminację. Apelujemy o rozsądek i poszanowanie Konstytucji, tak aby osoba wybrana na urząd Prezydenta RP mogła objąć stanowisko bez prawnych oraz moralnych wątpliwości.

Nam wszystkim zależy na Polsce!
Polonia Głosuje - inicjator petycji

Link do petycji: https://www.change.org/p/rząd-rp-petycja-polonii-o-przesunięcie-terminu-wyborów-prezydenckich

Page kampanii na Facebook: https://www.facebook.com/poloniaglosuje2020/