IV Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie

Przechodzimy teraz ciężkie czasy i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości będzie jeszcze więcej wyzwań do pokonania. Tylko poprzez trzymanie się razem i dbanie o nasze cenne stosunki polityczne i przyjaźń międzyludzką możemy rozwiązać problemy, przed którymi stoimy – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński otwierając IV edycję Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego w Londynie.

Tegoroczna edycja Forum odbyła się w dniach 3-4 marca 2020 r. w Londynie. Po raz pierwszy za jego organizację odpowiedzialne były dwie uznane na arenie międzynarodowej instytucje ekspercko-analityczne: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) i Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych w Londynie (Chatham House).  W ceremonii otwarcia wydarzenia, w którym uczestniczyło blisko 300 gości, udział wzięli również współprzewodniczący Komitetu Sterującego Forum – prof. Zdzisław Krasnodębski i Sir Malcolm Rifkind.

Wiceszef polskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że oba kraje, bez względu na kształt przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z UE, będą nadal współdziałać w wielu obszarach z agendy politycznej i ekonomicznej. – Cieszymy się, że Polska i Wielka Brytania ściśle współpracują w kwestiach bezpieczeństwa, szeroko pojętej polityce wschodniej, NATO i stosunkach transatlantyckich – podkreślił wiceminister Paweł Jabłoński. – W tym tygodniu rozpoczynamy prawdopodobnie najbardziej skomplikowane negocjacje, z jakimi kiedykolwiek spotkały się UE i Wielka Brytania. Jesteśmy przekonani, że naszym głównym celem jest kompleksowa umowa handlowa – dodał. – Musimy jednak pamiętać, że chodzi o coś więcej niż politykę i handel. W tej chwili ludzie są i powinni pozostać w centrum naszych relacji – podkreślił wiceminister.

W ramach IV Forum Belwederskiego jego uczestnicy dyskutowali na tematy z zakresu spraw społecznych, gospodarczych czy politycznych, m.in. wpływu brexitu i zmian zachodzących w UE na polsko-brytyjskie partnerstwo, kwestii dotyczących prowadzenia polskich i brytyjskich biznesów czy wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Po raz pierwszy poruszono także temat różnic geograficznych, szczególnie między obszarami wiejskimi i miejskimi, i ich wpływ na kształt polityki i ekonomii obu krajów. Ważnym tematem obrad była również kwestia bezpieczeństwa europejskiego – uczestnicy Forum rozważali, czy Unia i NATO mają właściwe podejście do współczesnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa.

Inicjatywa organizacji corocznego Forum została przyjęta przez rządy Polski i Wielkiej Brytanii podczas pierwszych w historii polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych w Londynie w listopadzie 2016 r. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się w dniach 8-9 marca 2017 r. w Pałacu Belwederskim w Warszawie, II edycja Forum miała miejsce w Londynie w lutym 2018 r., a zeszłoroczna w Warszawie na Zamku Królewskim. Kwestiami programowymi i merytorycznymi zajmuje się Komitet Sterujący, w którego skład weszli polscy i brytyjscy przedstawiciele z różnych obszarów życia społecznego, zaangażowani we współpracę dwustronną. Założeniem wydarzenia jest nadanie nowej dynamiki współpracy środowisk pozarządowych, eksperckich oraz Polonii, co z kolei ma przyczyniać się do wzmocnienia relacji między społeczeństwami Polski i Wielkiej Brytanii.