Pierwsze spotkanie polskich inwestorów w Newcastle upon Tyne

7 kwietnia 2019 r. o 15.00 w Polskim Ośrodku w Newcastle odbyło się pierwsze spotkanie polskich inwestorów i osób zainteresowanych tematem inwestycji.

W spotkaniu wzięło udział w sumie kilkanaście osób. Były obecne osoby zarówno z Newcastle jak również Durham, Darlington i Middlesbrough. Spotkanie miało luźny i nieformalny charakter.

Po krótkim wprowadzeniu przez Krzysztofa każdy z obecnych przedstawił się i opowiedział o swoich dotychczasowych doświadczeniach z inwestycjami lub prezentował swoje zainteresowania w tym zakresie. Spotkanie głównie skoncentrowało się na temacie nieruchomości.Rozmawialiśmy o tym jak najprościej kupić swój pierwszy dom, a następnie konsekwentnie rozwijać portfolio nieruchomości na wynajem. Wojtek z Darlington podzielił się z nami doświadczeniem zakupu nieruchomości i sprzedaży jej z zyskiem. Paweł z Middlesborugh opowiedział o budowaniu swojego portfolio 3 domów na wynajem i przygodach związanych z ich zakupem. Jagoda podzieliła się swoją obszerną wiedzą wyniesioną z licznych szkoleń i seminariów. Wspomniała jak ważna jest wiedza przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dagmara podzieliła się doświadczeniem w podnajmie tzw: 'rent to rent'

Następnie rozmawialiśmy o potrzebie zrzeszania się Polaków w celu dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i posiadaniem silniejszej reprezentacji w relacjach z Brytyjczykami. Dyskutowaliśmy o potrzebie zinstytucjonalizowania polskich spotkań ponieważ otwierałoby to możliwości ubiegania się o środki finansowe zarówno z instytucji brytyjskich jak również polskich. Piotr z Darlington mówił o utworzeniu Polskiej Sobotniej Szkoły w Darlington jako przykład takiego działania. Szkoła działa na zasadzie instytucji charytatywnej. Jest to jedyna polska świecka organizacja oficjalnie zarejestrowana na obszarze północno-wschodnie Anglii.

Rozmowa przebiegła w bardzo przyjaznej atmosferze i wszyscy zgodzili się, że istnieje potrzeba regularnych spotkań. Pojawił się pomysł aby w przyszłości zapraszać prelegentów – specjalistów którzy będą mogli podzielić się wiedzą z różnych dziedzin. Zdobyta w ten sposób wiedza pomoże nam w podejmowaniu świadomych decyzji zarówno dotyczących inwestycji jak i w życiu prywatnym.

Następne spotkanie już 12 maja w niedzielę w Polskim Ośrodku w Newcastle o 15.30. Planowanym prelegentem jest Paweł – Premier Relationship Manager z Banku Barclays. Opowie o tym jak uzyskać kredyt mieszkaniowy od podstaw i chętnie odpowie na wszystkie pytania dotyczące finansów. Więcej informacji już wkrótce.