Polskie tłumaczenie aplikacji do collegu na darmowy (wakacyjny) kurs angielskiego

Dziękujemy za uczestnictwo w zapisach (OPEN DAYS) na DARMOWY kurs angielskiego "FUNCTIONAL SKILLS" (English & maths) organizowanego przez college przy wsółpracy z MacLav Ltd.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza elektronicznego, który jest kopią formularza papierowego, który robiliście podczas Open Day. Link do formularza został do Was wysłany na email. Aby ułatwić jego wypełnienie, poniżej zamieszczamy pełne tłumaczenie wszystkich pytań na język POLSKI.

Pełne dane organizatora: MacLav LTD (Education Department), Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street, Sunderland University Campus, Sunderland, SR1 3QD, www.mac-lav.co.uk , Maclav Company reg no: 11061231.

Cały kurs oraz egzaminy są całkowicie darmowe, ale od września 2021 NOWYM wymogiem przy aplikowaniu przez obywateli Uni Europejskij jest posiadanie statusu SETTLED STATUS lub PRE-SETTLED STATUS oraz zamieszkanie na terenie Anglii.

Na podstawie Państwa danych, zostanie sprawdzone czy macie prawo do darmowego kursu na terenie Anglii (Prior Attainment Check) oraz jaki jest Wasz aktualny poziom edukacji zarejestrowany w systemie brytyjskim (Previous Qualifications Check) np. z poprzednich kursów.

Uwaga! Pola z *gwiazdką są wymagane, aby wysłać aplikację.

*Title – Państwa tytuł
Mr – Panowie
Mrs – Panie (mężatki)
Miss – Panny
Ms – Panie (rozwódki)
Other – inne

*Learner Name?
First Name - imię
Middle Name - drugie imię (niewymagane)
Last Name – nazwisko

Maiden name? – nazwisko panieńskie (dotyczy tylko kobiet)

*Birth Date – data urodzenia
Month - miesiąc
Day - dzień
Year - rok

*Gender – płeć
Male – mężczyzna
Female – kobieta
N/A –  inne

*Address – adres zamieszkania w Anglii
Street Address – ulica i numer domu
City – miejscowość
Post Code –  kod pocztowy

*How Long have you lived at your address? – Jak długo mieszkasz pod obecnym adresem? Proszę podać ile lat (years) lub miesięcy (months) mieszkacie.

*Mobile number – numer telefonu komórkowego

*Student E-mail – wasz e-mail

*Date you entered the UK - Data przyjazdu do Wielkiej Brytanii
MM-DD-YYYY (miesiąć-dzień-rok)

*What is your National Insurance Number – jaki jest twój numer NIN

*Have you been resident in the UK or an EU country for the past 3 years? – Czy przez ostatnie 3 lata byłeś mieszkańcem Wielkiej Brytanii lub dowolnego kraju UE?
Jeżeli ktoś Państwa mieszkał przez ostatnie 3 lata poza UK, ale w innym kraju UE np. Polska czy Niemcy – zaznaczamy YES.
Yes – tak
No – nie

*What was your age (as of 31st August 2021) – jaki był Państwa wiek w dniu 31 sierpnia 2021 r.

*When would you like to study? – W jakie dni chcesz mieć zajęcia?
Mon and Wed 6-9pm - Poniedziałki i Środy od 18:00 do 21:00
Tue and Thu 6-9pm - Wtorki i Czwartki od 18:00 do 21:00
weekend group - zajęcia w weekendy

*Employment Status – status zatrudnienia (proszę wybrać jedno):
Employed Full Time – zatrudniony na cay etat
Employed Part Time – zatrudniony na 1/2 etatu
Self employed – samozatrudniony
Unemployed – niepracujący

Employers Name? (if Applicable) - nazwa zakładu pracy
Employers Address? - adres zakładu pracy
Job Role? - nazwa stanowiska pracy

How long have you been employed or unemployed for? - Jak długo jesteś zatrudniony LUB jak długo jesteś bez pracy? Proszę orientacyjnie podać ile lat (years) lub miesięcy (months).

Are you on any benefits? - Czy pobierasz jakieś benefity? Proszę wybrać odpowiedni benefit lub None jak nie pobieracie benefitów.

*Emergency Contact Name – Proszę podać imię i nazwisko do osoby powiadamianej w nagłych wypadkach (dotyczy nagłych sytuacji gdyby coś się Państwu stało podczas spotkań fizycznych np. zasłabnięcie na egzaminach).
*Emergency contact telephone number – Proszę podać telefon kontaktowy do osoby powiadamianej w nagłych wypadkach.

*Are you currently enrolled on another course? – Czy jesteś obecnie zapisany na inny kurs?
Yes – tak
No – nie

Have you studied English before? if so what level do you have? - Czy uczyłeś się w Anglii wcześniej? Jeżeli TAK, jaki najwyższy poziom osiągnełeś?

What Nationality are you? - Jakie narodowości jesteś?
Polish - Polska
Romanina - Rumunia
Ukrainian - Ukraina
other - inne kraje

Why would you like to Learn English? - Dlaczego chcesz się uczyć angilskiego? Można na przykład napisać po angielsku "I would like to improve my English at work and in everyday life" (Chciałbym poprawić mój angielski w pracy i w życiu codziennym).

What is your EU share code? Please provide your code for studying education. Select other and this code can not start with a W. - Tutaj proszę wpisać kod potwierdzający wasz EU Settled Status dla darmowej edukacji. Pełny poradnik jak wygenerować ten kod w 5 minut jest w tym linku.

Additional Comments or questions about the course? - Dodatkowe uwagi lub pytania dotyczące kursu? Opcjonalnie można dopisać swoje uwagi lub pytania (niewymagane).

Please Upload your ID (passport or front and back ID card) - Proszę po kliknięciu tutaj przesłać zdjęcie swojego ID: paszport (strona ze zdjęciem) LUB dowód osobisty (obydwie strony)

Please upload your proof of address? - Proszę przesłać potwierdzenie adresu? Np. kopia rachunku za gaz, prąd, telefon, interenet itp. Nie starsza niż 3 miesiące.

Signature - podpis (proszę się tu podpisać)

Po wypełnieniu wszytskich pól proszę wybrać [SUBMIT APPLICATION] aby wysłać aplikację do naszego biura.

Dziękujemy,

MacLav LTD (Education Department), Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street, Sunderland University Campus, Sunderland, SR1 3QD, www.mac-lav.co.uk , Maclav Company reg no: 11061231.