Polskie tłumaczenie aplikacji do collegu na darmowy kurs angielskiego (rok akademicki 2021/22)

Witamy w nowym roku akademickim 2021/22. Poniżej przedstawiamy polskie tłumaczenie formularza dla Gateshead College dotyczącego bezpłatnego kursu języka angielskiego "FUNCTIONAL SKILLS" (English & maths) współorganizowanego przez MacLav LTD, który jest do Państwa wysyłany e-mailem.

Pełne dane organizatora: MacLav LTD (Education Department), Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street, Sunderland University Campus, Sunderland, SR1 3QD, www.mac-lav.co.uk , Maclav Company reg no: 11061231.

Cały kurs oraz egzaminy są całkowicie darmowe, ale od września 2021 NOWYM wymogiem przy aplikowaniu jest posiadanie SETTLED STATUS lub PRE-SETTLED STATUS. Dane z formularza online będą wykorzystane do wersji papierowej formularza Gateshead College, który będzie Państwu przedstawiony do podpisania osobiście w czasie formalnych zapisów podczas OPEN DAY (przed testami językowymi Initial Assesment).

Na podstawie Państwa danych, zostanie sprawdzone czy macie prawo do darmowego kursu na terenie Anglii (Prior Attainment Check) oraz jaki jest Wasz aktualny poziom edukacji zarejestrowany w systemie brytyjskim (Previous Qualifications Check) np. z poprzednich kursów. Pełne tłumaczenie wszystkich pytań na język POLSKI poniżej. Uwaga! Pola z *gwiazdką są wymagane aby wysłać aplikację.

1. *Title – Państwa tytuł
Mr – Panowie
Mrs – Panie (mężatki)
Miss – Panny
Ms – Panie (rozwódki)
Other – inne

2. *What is your First Name? – imię

3. *What is your last name? – nazwisko

4. *Telephone number?/ Mobile? – numer telefonu komórkowego

5. *What is your email address? – adres email

6. *Gender – płeć
Male – mężczyzna
Female – kobieta
Any other Gender –  inne

7. *Date of Birth – data urodzenia (dzień/miesiąć/rok)

8. *Age (as of 31st August 2021) – Państwa wiek w dniu 31 sierpnia 2021 r.

9. *First Line of address – aktualny adres zamieszkania, pierwsza część (numer i ulica)

10. *Town – miejscowość zamieszkania

11. *Postcode – kod pocztowy zamieszkania

12. *How Long have you lived at your address? – Jak długo mieszkasz pod obecnym adresem? Proszę podać ile lat (years) lub miesięcy (months).

13. Previous address if less than 3 years? Poprzedni adres, jeśli zmieniałeś w przeciągu 3 lat. Jeżeli ktoś poprzedni adres miał w Polsce, wystarczy „POLAND”.

14. *Date you entered the UK - Data przyjazdu do Wielkiej Brytanii

15. *National Insurance Number – numer NIN

16. *Place of Birth – miejsce urodzenia, proszę podać miejscowość i kraj urodzenia (np. POLAND)

17. *Name of the Secondary School you attended – Jeżeli ktoś nie chodził do Secondary School w UK, to nazwa ukończonej szkoły podstawowej lub gimnazjum i słowo „POLAND”.

18. *Are you classified as homeless – Czy jesteś sklasyfikowany jako bezdomny?
Yes – tak
No – nie

19. *Have you been resident in the UK or an EU country for the past 3 years? – Czy przez ostatnie 3 lata byłeś mieszkańcem Wielkiej Brytanii lub dowolnego kraju UE?
Jeżeli ktoś Państwa mieszkał przez ostatnie 3 lata poza UK, ale w innym kraju UE np. Polska czy Niemcy – zaznaczamy YES.
Yes – tak
No – nie

20. *Employment Status – status zatrudnienia (proszę wybrać jedno):
Employed – zatrudniony
Self employed – samozatrudniony
Unemployed – bezrobotny
Unemployed not looking for a work – bezrobotny (nie szukam pracy)
Economically inactive - nieaktywni zawodowo (np. osoby siedzące w domu na Furlough z powodu COVID-19)

21. If you are unemployed how long have you been unemployed? – Jeśli jesteś bezrobotny, to jak długo? Proszę podać ile miesięcy (months) lub lat (years).

22. *Are you claiming any of the following benefits? – Czy pobierasz lub ubiegasz się o któreś z poniższych świadczeń, benefitów? Jeżeli nie, proszę wybrać: none.

23. If you are claiming universal credit? – Jeżeli pobierasz Universal Credit, proszę podać czy sam (single) czy wspólnie z iną osobą (joint).

24. Who is your employed? Names, Address, Telephone number(if applicable) – Gdzie jesteś zatrudniony, proszę podać nazwę firmy i adres oraz telefon (jeżeli możliwe).

25. Hours worked per week? – Ile godzin pracujesz tygodniowo?

26. Length of employment? – Długość zatrudnienia? Proszę podać np. miesięcy (months) lub lat (years).

27.*Emergency contact person Name – Proszę podać imię i nazwisko do osoby powiadamianej w nagłych wypadkach (dotyczy nagłych sytuacji gdyby coś się Państwu stało podczas spotkań fizycznych np. zasłabnięcie na egzaminach).
28.*Emergency contact telephone number
– Proszę podać telefon kontaktowy do osoby powiadamianej w nagłych wypadkach.
29.*Emergency contact address and postcode –
Proszę podać adres kontaktowy do osoby powiadamianej w nagłych wypadkach.
30. *What is your emergency contact relationship to you? – Kim jest osoba do kontaktu w nagłych wypadkach podana powyżej? Np.mąż (husband), żona (wife), siostra (sister), brat (brother), znajomy (friend) – proszę wybrać słowo angielskie.

31. *Are you currently enrolled on another training course? – Czy jesteś obecnie zapisany na inne szkolenie, kurs?
Yes – tak
No – nie
32. If you are which ones? Jeśli tak, to na jaki kurs?

33. *Do you have any criminal convictions? – Czy masz jakieś wyroki karne?
Yes – tak
No – nie

34. *Highest level of achievement: Przed przystąpieniem do tego kursu, powiedz jaki jest twój najwyższy poziom kwalifikacji:
Tylko kwalifikacje z UK, kwalifikacje z innych krajów się nie liczą. Jeżeli ktoś nie ma żadnych kwalifikacji z UK proszę wybrać: No Prior Qualifications

35. *Ethnicity – pochodzenie etniczne
Proszę wybrać jedno z poniższych, osoby z Polski zazwyczaj wybierają „Any other white background”

36. *Do you consider yourself to have long term learning difficulties and/or health problems? - Czy uważasz, że masz długotrwałe trudności w nauce i / lub problemy zdrowotne?
Przykładowo ktoś ma dysleksje lub dyskalkulie, lub przewlekłe choroby mogące mieć wpływ na naukę i udział w zajęciach.

37.*What town do you live closet too?  - Do którego miasta masz najbliżej? Kurs jest online, ale na zapisy Open Day oraz na egzaminy trzeba być osobiście w którymś z tych miast
Nottingham
Derby
Lincoln
Leicester
Hull
Milton Keynes
Luton
Clitheroe
Blackburn
Bedford
Norwich
Carlisle
Dunstable
Stoke
North East

You can print a copy of your answer after you submit / Po przesłaniu formularza możesz wydrukować kopię swojej odpowiedzi