Polskie tłumaczenie aplikacji do collegu na darmowy kurs angielskiego (rok akademicki 2021/22)

Witamy w nowym roku akademickim 2021/22. Poniżej przedstawiamy polskie tłumaczenie uniwersalnego formularza na kursy od Gateshead College / CECOS College London / Barnsley College dotyczącego bezpłatnego kursu języka angielskiego "FUNCTIONAL SKILLS" (English & maths) współorganizowanego przez MacLav LTD, który jest do Państwa wysyłany e-mailem.

Pełne dane organizatora: MacLav LTD (Education Department), Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street, Sunderland University Campus, Sunderland, SR1 3QD, www.mac-lav.co.uk , Maclav Company reg no: 11061231.

Cały kurs oraz egzaminy są całkowicie darmowe, ale od września 2021 NOWYM wymogiem przy aplikowaniu przez obywatel EU jest posiadanie SETTLED STATUS lub PRE-SETTLED STATUS. 

Na podstawie Państwa danych, zostanie sprawdzone czy macie prawo do darmowego kursu na terenie Anglii (Prior Attainment Check) oraz jaki jest Wasz aktualny poziom edukacji zarejestrowany w systemie brytyjskim (Previous Qualifications Check) np. z poprzednich kursów. Pełne tłumaczenie wszystkich pytań na język POLSKI poniżej. Uwaga! Pola z *gwiazdką są wymagane aby wysłać aplikację.

1. *Title – Państwa tytuł
Mr – Panowie
Mrs – Panie (mężatki)
Miss – Panny
Ms – Panie (rozwódki)
Other – inne

2. *What is your First Name? – imię

3. *What is your last name? – nazwisko

4. *Telephone number?/ Mobile? – numer telefonu komórkowego

5. *What is your email address? – adres email

6. *Gender – płeć
Male – mężczyzna
Female – kobieta
Any other Gender –  inne

7. *Date of Birth – data urodzenia (dzień/miesiąć/rok)

8. *Age (as of 31st August 2021) – Państwa wiek w dniu 31 sierpnia 2021 r.

9. *First Line of address – aktualny adres zamieszkania, pierwsza część (numer i ulica)

10. *Town – miejscowość zamieszkania

11. *Postcode – kod pocztowy zamieszkania

12. *How Long have you lived at your address? – Jak długo mieszkasz pod obecnym adresem? Proszę podać ile lat (years) lub miesięcy (months).

13. Previous address if less than 3 years? Poprzedni adres, jeśli zmieniałeś w przeciągu 3 lat. Jeżeli ktoś poprzedni adres miał w Polsce, wystarczy „POLAND”.

14. *Date you entered the UK - Data przyjazdu do Wielkiej Brytanii

15. *National Insurance Number – numer NIN

16. *Place of Birth – miejsce urodzenia, proszę podać miejscowość i kraj urodzenia (np. POLAND)

17. *Name of the Secondary School you attended – Jeżeli ktoś nie chodził do Secondary School w UK, to nazwa ukończonej szkoły podstawowej lub gimnazjum i słowo „POLAND”.

18. *Are you classified as homeless – Czy jesteś sklasyfikowany jako bezdomny?
Yes – tak
No – nie

19. *Have you been resident in the UK or an EU country for the past 3 years? – Czy przez ostatnie 3 lata byłeś mieszkańcem Wielkiej Brytanii lub dowolnego kraju UE?
Jeżeli ktoś Państwa mieszkał przez ostatnie 3 lata poza UK, ale w innym kraju UE np. Polska czy Niemcy – zaznaczamy YES.
Yes – tak
No – nie

20. *Employment Status – status zatrudnienia (proszę wybrać jedno):
Employed – zatrudniony
Self employed – samozatrudniony
Unemployed – bezrobotny
Unemployed not looking for a work – bezrobotny (nie szukam pracy)
Economically inactive - nieaktywni zawodowo (np. osoby siedzące w domu na Furlough z powodu COVID-19)

21. If you are unemployed how long have you been unemployed? – Jeśli jesteś bezrobotny, to jak długo? Proszę podać ile miesięcy (months) lub lat (years).

22. *Are you claiming any of the following benefits? – Czy pobierasz lub ubiegasz się o któreś z poniższych świadczeń, benefitów? Jeżeli nie, proszę wybrać: none.

23. If you are claiming universal credit? – Jeżeli pobierasz Universal Credit, proszę podać czy sam (single) czy wspólnie z iną osobą (joint).

24. Who is your employed? Names, Address, Telephone number(if applicable) – Gdzie jesteś zatrudniony, proszę podać nazwę firmy i adres oraz telefon (jeżeli możliwe).

25. Hours worked per week? – Ile godzin pracujesz tygodniowo?

26. Length of employment? – Długość zatrudnienia? Proszę podać np. miesięcy (months) lub lat (years).

27.*Emergency contact person Name – Proszę podać imię i nazwisko do osoby powiadamianej w nagłych wypadkach (dotyczy nagłych sytuacji gdyby coś się Państwu stało podczas spotkań fizycznych np. zasłabnięcie na egzaminach).
28.*Emergency contact telephone number
– Proszę podać telefon kontaktowy do osoby powiadamianej w nagłych wypadkach.
29.*Emergency contact address and postcode –
Proszę podać adres kontaktowy do osoby powiadamianej w nagłych wypadkach.
30. *What is your emergency contact relationship to you? – Kim jest osoba do kontaktu w nagłych wypadkach podana powyżej? Np.mąż (husband), żona (wife), siostra (sister), brat (brother), znajomy (friend) – proszę wybrać słowo angielskie.

31. *Are you currently enrolled on another training course? – Czy jesteś obecnie zapisany na inne szkolenie, kurs?
Yes – tak
No – nie
32. If you are which ones? Jeśli tak, to na jaki kurs?

33. *Do you have any criminal convictions? – Czy masz jakieś wyroki karne?
Yes – tak
No – nie

34. *Highest level of achievement: Przed przystąpieniem do tego kursu, powiedz jaki jest twój najwyższy poziom kwalifikacji:
Tylko kwalifikacje z UK, kwalifikacje z innych krajów się nie liczą. Jeżeli ktoś nie ma żadnych kwalifikacji z UK proszę wybrać: No Prior Qualifications

35. *Ethnicity – pochodzenie etniczne
Proszę wybrać jedno z poniższych, osoby z Polski zazwyczaj wybierają „Any other white background”

36. *Do you consider yourself to have long term learning difficulties and/or health problems? - Czy uważasz, że masz długotrwałe trudności w nauce i / lub problemy zdrowotne?
Przykładowo ktoś ma dysleksje lub dyskalkulie, lub przewlekłe choroby mogące mieć wpływ na naukę i udział w zajęciach.

37.*What town do you live closet too?  - Do którego miasta masz najbliżej? Kurs jest online, ale na zapisy Open Day oraz na egzaminy trzeba być osobiście w którymś z tych miast.

You can print a copy of your answer after you submit / Po przesłaniu formularza możesz wydrukować kopię swojej odpowiedzi