Pomoc przy wypełnianiu aplikacji na bezpłatny kurs angielskiego w Londynie (dla niepracujących)

Poniżej przedstawiamy polskie tłumaczenie formularza dotyczącego bezpłatnego kursu angielskiego Functional Skills w Londynie (dla niepracujących), organizowanego przez London Learning Consortium (LLC) wraz MacLav LTD. To tłumaczenie jest częścią emaila Welcome Letter rozsyłanego do osób zainteresowanych kursem.

Title – Państwa tytuł
Mr – Panowie
Mrs – Panie (mężatki)
Ms – Panie (rozwódki)
Miss – Panny

First Name – imię

Surname – nazwisko

Current Address – aktualny adres zamieszkania

Postcode – kod pocztowy zamieszkania

Country of Residence – kraj zamieszkania (proszę podać UK)

Postcode prior to enrolment – kod pocztowy zamieszkania w momencie składania aplikacji

Sex – płeć
Female – kobieta
Male – mężczyzna
Prefer not to say – nie chcę podawać
Other –  inne

Previous Address – poprzedni adres zamieszkania (jeżeli ktoś poprzedni adres miał w Europie poza UK, wystarczy podać kraj np. „POLAND”)

Mobile number – numer telefonu komórkowego

Email Address – adres email

Date of Birth – data urodzenia (dzień/miesiąć/rok)

Age as at 31st August 2020 – Państwa wiek w dniu 31 sierpnia 2020

National Insurance Number – numer NIN

Place of Birth – miejsce urodzenia, jeżeli poza UK proszę podać oprócz miejscowości także kraj urodzenia (np. POLAND)

Have you been resident in the UK or an EU country for the past 3 years? – Czy przez ostatnie 3 lata byłeś mieszkańcem Wielkiej Brytanii lub dowolnego kraju UE?
Jeżeli ktoś Państwa mieszkał przez ostatnie 3 lata poza UK, ale w innym kraju UE np. Polska czy Niemcy – zaznaczamy YES.
Yes – tak
No – nie

Do you have the right to live in the UK – Czy masz prawo mieszkać w Wielkiej Brytanii?
Yes – tak
No – nie

Please provide the name, address and contact number of an emergency contact – Proszę podać imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy osoby do kontaktu w nagłych wypadkach  - dotyczy sytuacji gdyby coś się Państwu stało (np. zasłabnięcie) podczas spotkań fizycznych (np. na egzaminach).

Emergency contact relationship to you – Kim jest osoba do kontaktu w nagłych wypadkach podana powyżej? Np.mąż (husband), żona (wife), siostra (sister), brat (brother), znajomy (friend) – proszę wybrać słowo angielskie.

Are you currently enrolled on another training course? – Czy jesteś obecnie zapisany na inne szkolenie, kurs?

If you answered yes to the previous question please provide details: – W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie prosimy podać szczegóły:

Do you have any criminal convictions? – Czy masz jakieś wyroki karne?

I am currently – obecnie jestem (proszę wybrać jedno):
Not in paid employment and looking for work - Nie wykonuje pracy zarobkowej i szukam pracy
In paid employment – pracuję
Not in paid employment and not looking for work - Nie wykonuje pracy zarobkowej i nie szukam pracy
Self employed – samozatrudnieni
NEET (Not in employment, education or training) -
NEET (nie pracuje, nie kształcę się ani nie szkolę się)
Economically inactive - Nieaktywni zawodowo (np. osoby siedzące w domu na Furlough z powodu COVID-19)

If you are unemployed how long have you been unemployed in months? – Jeśli jesteś bezrobotny, to od ilu miesięcy?

Do any of the following apply to you? – Czy któreś z poniższych dotyczy Ciebie?
Lone Parent – samotny rodzic
Carer of adult dependents – opiekun osób dorosłych na ich utrzymaniu
Unpaid carer – opiekun osób dorosłych (bezpłatnie)
Care Leaver – osoby ze statusem "Care Leaver"
Furlough worker – osoba na Furlough z powodu COVID-19
Unemployed due to covid-19 – bezrobotny z powodu COVID-19
Homeless or in temporary accommodation – bezdomny lub w tymczasowym zakwaterowaniu

Are you claiming any of the following benefits? – Czy pobierasz lub ubiegasz się o któreś z poniższych świadczeń, benefitów?

Please select your highest level of qualification prior to this course: Przed przystąpieniem do tego kursu, powiedz jaki jest twój najwyższy poziom kwalifikacji:
Tylko kwalifikacje z UK, kwalifikacje z innych krajów się nie liczą. Jeżeli ktoś nie ma żadnych kwalifikacji z UK proszę wybrać: No qualifications or Unkown

Ethnicity – pochodzenie etniczne
Proszę wybrać jedno z poniższych, osoby z Polski zazwyczaj wybierają „Any other white background”

Do you consider yourself to have long term learning difficulties and/or health problems? - Czy uważasz, że masz długotrwałe trudności w nauce i / lub problemy zdrowotne?
Przykładowo ktoś ma dysleksje lub dyskalkulie, lub przewlekłe choroby mogące mieć wpływ na naukę i udział w zajęciach.

What are your reasons for wanting to do this course? – Jakie są powody, dla których chcesz wziąć udział w tym kursie? Prosze podać po angielsku np. I want to improve my English (chcę poprawić mój angielski), Looking for a job (szukam pracy), I'm looking for a better job (szukam lepszej pracy).

What previous learning or work experience do you have that would be useful for this course? – Jakie masz doświadczenie w nauce lub pracy, które przydałoby się na tym kursie? Jeżeli nie macie Państwo odpowiedzi proszę podać "NONE".

Please describe any barrier(s) that could affect your learning: – Opisz wszelkie bariery, które mogą wpłynąć na twoją naukę: Np. Osoby z bardzo słabym angielskim mogą podać "VERY POOR ENGLISH"