Pomoc przy wypełnianiu aplikacji na bezpłatny kurs angielskiego w Nottingham/Derby

Poniżej przedstawiamy polskie tłumaczenie formularza dotyczącego bezpłatnego kursu angielskiego Functional Skills w Nottingham/Derby, organizowanego przez MacLav Ltd. wraz z Right Track Social Enterprise. Jest ono częścią emaila Welcome Letter rozsyłanego do osób zainteresowanych kursem.

Title – Państwa tytuł
Mr – Panowie
Mrs – Panie (mężatki)
Ms – Panny
*Panie po rozwodzie mogą wybrać Mrs lub Ms

First Name – imię

Surname – nazwisko

Previous Name – poprzednie nazwisko (lub nazwisko panieńskie)

Age (as of 31st August 2020) – Państwa wiek w dniu 31 sierpnia 2020

Current Address – aktualny adres zamieszkania

Postcode – kod pocztowy zamieszkanai

Country of Residence – kraj zamieszkania (proszę podać UK)

Postcode prior to enrolment – kod pocztowy zamieszkania w momencie składania aplikacji

Sex – płeć
M – mężczyzna
F – kobieta
Prefer not to say – nie chcę podawać
Other –  inne

Previous Address – poprzedni adres zamieszkania (jeżeli ktoś poprzedni adres miał w Polsce, wystarczy „POLAND”)

Mobile number – numer telefonu komórkowego

Email Address – adres email

Date of Birth – data urodzenia (dzień/miesiąć/rok)

National Insurance Number – numer NIN

Employer Name nazwa zakładu pracy

Employer Address adres zakładu pracy

Employer Telephone Number telefon do zakladu pracy

Employer Email Address email do zakladu pracy

Line Manager Name - nazwisko managera

Line Manager Email - email do managera

Line Manager Phone Number - telefon do managera

Are you employed or self-employed? Czy jesteś zatrudniony lub samozatrudniony?

Name and Location of the Secondary School you attended – Jeżeli ktoś nie chodził do Secondary School w UK, to nazwa ukończonej szkoły podstawowej lub gimnazjum i słowo „POLAND”.

Place of Birth – miejsce urodzenia, proszę podać miejscowość i kraj urodzenia (np. POLAND)

Are you classified as homeless – Czy jesteś sklasyfikowany jako bezdomny?
Yes – tak
No – nie

Have you been resident in the UK or an EU country for the past 3 years? – Czy przez ostatnie 3 lata byłeś mieszkańcem Wielkiej Brytanii lub dowolnego kraju UE?
Jeżeli ktoś Państwa mieszkał przez ostatnie 3 lata poza UK, ale w innym kraju UE np. Polska czy Niemcy – zaznaczamy YES.
Yes – tak
No – nie

Do you have the right to live in the UK – Czy masz prawo mieszkać w Wielkiej Brytanii?
Yes – tak
No – nie

Please provide the name, address and contact number of an emergency contact – Proszę podać imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy osoby do kontaktu w nagłych wypadkach (dotyczy sytuacji gdyby coś się Państwu stało podczas spotkań fizycznych (np. na egzaminach).

Emergency contact relationship to you – Kim jest osoba do kontaktu w nagłych wypadkach podana powyżej? Np.mąż (husband), żona (wife), siostra (sister), brat (brother), znajomy (friend) – proszę wybrać słowo angielskie.

Are you currently enrolled on another training course? – Czy jesteś obecnie zapisany na inne szkolenie, kurs?

If you answered yes to the previous question please provide details: – W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie prosimy podać szczegóły:

Do you have any criminal convictions? – czy masz jakieś wyroki karne

I am currently – obecnie jestem (proszę wybrać jedno):
Not in paid employment and looking for work - Nie wykonuje pracy zarobkowej i i szukam pracy
In paid employment – pracuję
Not in paid employment and not looking for work - Nie wykonuje pracy zarobkowej i nie szukam pracy
Self employed – samozatrudnieni
NEET (Not in employment, education or training) -
NEET (nie pracuje, nie kształcę się ani nie szkolę się)
Economically inactive - Nieaktywni zawodowo (np. osoby siedzące w domu na Furlough z powodu COVID-19)

If you are unemployed how long have you been unemployed in months? – Jeśli jesteś bezrobotny, to od ilu miesięcy?

Are you claiming any of the following benefits? – Czy pobierasz lub ubiegasz się o któreś z poniższych świadczeń, benefitów?

Please select your highest level of qualification prior to this course: Przed przystąpieniem do tego kursu, powiedz jaki jest twój najwyższy poziom kwalifikacji:
Tylko kwalifikacje z UK, kwalifikacje z innych krajów się nie liczą. Jeżeli ktoś nie ma żadnych kwalifikacji z UK proszę wybrać: No qualifications or Unkown

Ethnicity – pochodzenie etniczne
Proszę wybrać jedno z poniższych, osoby z Polski zazwyczaj wybierają „Any other white background”

Do you consider yourself to have long term learning difficulties and/or health problems? - Czy uważasz, że masz długotrwałe trudności w nauce i / lub problemy zdrowotne?
Przykładowo ktoś ma dysleksje lub dyskalkulie, lub przewlekłe choroby mogące mieć wpływ na naukę i udział w zajęciach.